zenska s knjigo, ki prevaja

Lektoriranje

Lektoriranje je proces, v katerem poskrbimo za slovnično, slogovno in terminološko brezhibnost vašega besedila. Lektoriranje vključuje:

  • popravke slovničnih in tipkarskih napak,
  • pregled slogovne in terminološke ustreznosti,
  • oceno skladnosti besedila,
  • predloge in opombe za izboljšanje besedila.