zenska s knjigo, ki prevaja

Konsekutivno tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je ustno prevajanje, pri katerem govorec pove besedilo in nato počaka tolmača, da povedani sklop prevede. Ta vrsta tolmačenja je primerna za časovno krajše dogodke (sestanke, razprave, okrogle mize …), saj govorec in tolmač govorita izmenično. Naši tolmači so strokovno usposobljeni za konsekutivno tolmačenje iz slovenskega v nemški in angleški jezik ter obratno.