zenska s knjigo, ki prevaja

Sodno overjeni prevodi

Za sodno overjene prevode poskrbijo zapriseženi sodni tolmači, ki jih je imenovalo Ministrstvo Republike Slovenije za pravosodje. Sodni tolmač prevede dokument in ga overi z žigom sodnega tolmača, izjavo z datumom prevoda in podpisom. Izvirnik oz. njegovo overjeno fotokopijo zveže s prevodom v ciljni jezik.

Sodno overitev potrebujejo prevodi naslednjih dokumentov:

  • pravna dokumentacija (pogodbe, pooblastila),
  • spričevala in diplome,
  • zdravniška potrdila,
  • izpiski iz matičnih knjig,
  • potrdila o nekaznovanosti,
  • sodni registri,
  • dokumentacija za javne razpise v tujini itd.