zenska s knjigo, ki prevaja

Lokalizacija programske opreme

Pri procesu lokalizacije vaš izdelek (programsko opremo, multimedijske vsebine, spletne strani itd.) prilagodimo izbranemu mednarodnemu trgu z vidika jezika in kulture.